Bewindvoering & Budgetbeheer

Soms is iemand niet – of tijdelijk niet meer – in staat om voor de eigen financiële huishouding te zorgen. Dat kan komen door een lichamelijke-, verstandelijke en/of psychiatrische beperking; maar ook echtscheiding, werkeloosheid, verslaving of het hebben van schulden kan een rol spelen. Doordat iemand de controle verliest over zijn of haar financiën ontstaan er vaak problemen. Zo’n situatie kan veel stress geven.
Wilt u financiële problemen voorkomen of deze oplossen? Dan kunt u hiervoor een professionele partij om hulp vragen. Deze partij kan voor financieel overzicht zorgen, waardoor er ook in het dagelijkse leven weer ruimte is voor rust.

Een professionele partij kan op verschillende manieren ondersteuning geven:

 • Beschermingsbewind:
  Hierbij wordt het vermogen van meerderjarige personen onder bewind gesteld. Dit is een maatregel die in de wet is vastgelegd, daarom moet de kantonrechter eerst onderzoeken of bewind bij de situatie past.
 • Budgetbeheer:
  Als u alleen hulp nodig hebt om uw financiële administratie weer in orde te brengen, dan kunt u ook kiezen voor budgetbeheer. Budgetbeheer kunt u direct aanvragen, zonder uitspraak van een rechter.

013 Bewindvoering & Budgetbeheer helpt u graag om uw financiële huishouding weer onder controle te krijgen.

Babke Hoeben, bewindvoerder

Lid van

horus-nieuw-klein

Bewindvoering

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel om iemand te beschermen tegen financieel misbruik of om te voorkomen dat er (nieuwe) schulden ontstaan.

Bij beschermingsbewind zijn er twee partijen:

 • De betrokkene: van deze persoon wordt het vermogen onder bewind gesteld.
 • De bewindvoerder: dat is de persoon die het vermogen van de betrokkene gaat beheren.

De bewindvoerder kan een familielid of een kennis zijn, maar ook een professionele bewindvoerder zoals 013 Bewindvoering & Budgetbeheer.

Hoe vraag u bewind aan?

Omdat beschermingsbewind in de wet is vastgelegd, kan het vermogen van iemand niet zomaar onder bewind gesteld worden. Daarom moet een aanvraag voor bewind bij het kantongerecht ingediend worden. Vaak wordt aan een professionele bewindvoerder gevraagd om te helpen bij het indienen van de aanvraag. Het is niet nodig om voor de aanvraag een advocaat in te schakelen.

013 Bewindvoering & Budgetbeheer kan u informeren over de gang van zaken en u helpen om het formulier voor de aanvraag in te vullen.

Informatie over aanvraag / Taken Bewindvoerder
Uitleg vaktermen

Budgetbeheer

Budgetbeheer kan uitkomst bieden als iemand geen overzicht meer heeft over zijn of haar financiële zaken (ook wel: inkomstenbeheer). Het kan rust geven als een professionele partij de financiële administratie overneemt en deze weer in orde brengt. Budgetbeheer wordt op vrijwillige basis overeengekomen zonder tussenkomst van een rechter.

Doel van budgetbeheer:

 • Op tijd betalen van (nieuwe) rekeningen.
 • Het voorkomen van achterstanden bij het betalen van schulden of rekeningen voor vaste lasten.
 • Ervoor zorgen dat er geen (nieuwe) schulden ontstaan.

Welke mogelijkheden zijn er?

 • Vaste lasten beheer
 • Basis budgetbeheer
 • Uitgebreid budgetbeheer

In overleg met 013 Bewindvoering & Budgetbeheer kunt u beslissen welke vorm van budgetbeheer het beste bij uw situatie past.

Varianten Beheer / Werkwijze

Intake

Voordat de intake voor bewind of budgetbeheer wordt gehouden, vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Belangrijk is dat beide partijen een goed gevoel hebben over samenwerking. Is dat het geval, dan volgt er een tweede gesprek (intake) waarin afspraken worden gemaakt. Verder maakt de bewindvoerder/budgetbeheerder een overzicht van de financiële administratie zoals inkomsten, uitgaven en schulden.

Folder Curatele, Bewind en Mentorschap

Tarieven Bewindvoering

De bewindvoerder krijg een financiële vergoeding voor alle werkzaamheden die nodig zijn voor de behandeling van het bewind. Ieder jaar wordt de vergoeding door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid landelijk vastgesteld. Nieuwe tarieven worden bekendgemaakt in de Staatscourant en zijn in te zien op de website van de Overheid.

Wie betaalt de financiële vergoeding?
De betrokkene betaalt de financiële vergoeding aan de bewindvoerder.

Bijzondere bijstand
Soms kan de betrokkene de kosten voor bewind niet zelf betalen. In bepaalde situaties kan de betrokkene dan in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten uit de bijzondere bijstand van de gemeente. Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau (tot ca. 110%) kunnen een aanvraag indienen.
013 Bewindvoering & Budgetbeheer verzorgt de aanvraag voor de bijzondere bijstand.

Griffierechten
De rechter spreekt zich uit over het beschermingsbewind. Hiervoor moeten griffierechten betaald worden. Het griffierecht bedraagt in 2024 EUR 87,00.

Intakevergoeding
De intakevergoeding wordt in rekening gebracht voor zaken zoals:

 • Het aanvragen en opstarten van het bewind.
 • Het maken van een overzicht van inkomsten, uitgaven, vorderingen en schulden.
 • Het aanvragen van uitkeringen en vrijstellingen van betalingen.
 • Het openen van bankrekeningen.
 • Het aanschrijven van instanties.

Kosten
In het overzicht met de tarieven voor bewindvoering staan alle (bijkomende) kosten voor beschermingsbewind.

Tarieven Bewindvoering 2024

Tarieven Budgetbeheer

In het overzicht met de tarieven voor budgetbeheer staan de kosten voor het opstarten van budgetbeheer, voor de verschillende vormen ervan en de eventueel bijkomende kosten.

Tarieven Budgetbeheer 2024

Contact

013 Bewindvoering & Budgetbeheer heeft alles in huis om u op een verantwoorde manier financieel te ondersteunen en biedt:

 • brede financiële kennis en een luisterend oor,
 • bewindvoering en budgetbeheer op maat,
 • accent op het versterken van de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid,
 • eventuele nazorg.
Een moment...
013 Bewindvoering & Budgetbeheer
Postbus 272
5050 AG
Goirle
013 - 202 1986

Telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.