Bij 013 Bewindvoering & Budgetbeheer zijn drie varianten van budgetbeheer mogelijk:

  • vaste lasten beheer
  • basis budgetbeheer
  • uitgebreid budgetbeheer

 

 

Vaste lasten beheer

Hierbij worden alleen de vaste lasten betaald via de beheerrekening. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar de privérekening van de cliënt. Er worden geen reserveringen gedaan voor onvoorziene uitgaven en dergelijke.

Basis budgetbeheer

Naast het betalen van de vaste lasten worden er reserveringen gedaan voor bijvoorbeeld periodiek terugkerende rekeningen die niet per maand in rekening worden gebracht, jaarafrekeningen van gas, water en licht en voor een post onvoorzien. Deze reserveringen worden alleen gedaan als het saldo het toelaat. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar de privérekening van de cliënt.

Uitgebreid budgetbeheer

Deze vorm is bedoeld voor cliënten die veel hulp nodig hebben bij het regelen van hun financiële huishouding. Naast vaste lasten betalen en het maken van reserveringen (indien mogelijk) worden ook alle openstaande rekeningen en eventuele schulden van de cliënt in kaart gebracht. In geval van schulden zal met schuldeisers contact worden gezocht voor het treffen van passende betalingsregeling. Wekelijks zal er een bedrag aan leefgeld worden overgemaakt naar de privérekening van de cliënt.

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

You must be logged in to post a comment.