Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder beheert en beschermt het vermogen van degene die onder bewind staat. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan.

Deze taken zijn bijvoorbeeld:

 • het inventariseren van schulden, inkomsten, uitgaven en bezittingen,
 • budgetplan opstellen,
 • bankrekeningen openen
 • betaling vaste lasten,
 • belastingaangifte verzorgen,
 • aanvragen huur- en zorgtoeslag,
 • aanvraag bijzondere bijstand,
 • regelingen treffen en contact houden met schuldeisers,
 • afsluiten van verzekeringen,
 • indienen van voorzieningen,
 • behandeling van post.

De bewindvoerder neemt, zolang dat gaat, beslissingen in overleg met de cliënt. Het kan ook zijn dat de cliënt een aantal zaken zelf uitvoert al dan niet met ondersteuning van de bewindvoerder.

Eén keer per jaar, en aan het einde van het bewind, moet de bewindvoerder een overzicht van inkomsten en uitgaven naar de cliënt en de kantonrechter sturen. Er moet dan precies kunnen worden aangetoond wat er allemaal is geregeld en uitgegeven met de daarbij behorende bewijsstukken. Is de cliënt niet in staat dit overzicht te controleren, dan doet de kantonrechter dat. Als het overzicht vragen oproept, dan vraagt de kantonrechter de bewindvoerder om uitleg.

Wie kan het initiatief nemen om bewind aan te vragen?

Verschillende mensen kunnen de kantonrechter vragen om bewind in te stellen:

 • de betrokkene zelf;
 • de partner van de betrokkene;
 • familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
 • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is;
 • de officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
 • Sinds 1 januari 2014 kunnen instellingen die de betrokkene verzorgen of begeleiden ook curatele en bewind aanvragen.

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

You must be logged in to post a comment.